Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 8 april 2022

We zijn ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van belang is. Daarom zorgen we ervoor dat we op een zorgvuldige manier omgaan met je gegevens volgens de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze privacyverklaring willen we je informeren over welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom.

De persoonlijke gegevens worden verwerkt door Jilster B.V., gevestigd aan de Voorstraat 54, 2251 BP te Voorschoten. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring dan kun je contact opnemen met de klantenservice door een e-mail te sturen naar support@jilster.app. We staan je graag te woord.

Wij verzamelen en gebruiken gegevens voor verschillende doeleinden. Een aantal gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die we met je hebben afgesloten uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het onderhouden van je account, het afwerken en leveren van je bestelling of het beantwoorden van je vragen. Daarnaast verwerken we gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden en het verbeteren van onze dienstverlening. We kijken bijvoorbeeld naar welke browsers het meest gebruikt worden en welke pagina’s van onze website populair zijn.

Welke gegevens verwerken we en waar gebruiken we je gegevens voor?

Account

Als je een account aanmaakt, slaan we je naam en e-mailadres op samen met de bestanden die je uploadt in je creatie. Dit is nodig zodat je de volgende keer dat je inlogt weer verder kunt werken aan je creatie.

Creatie

Tijdens het werken aan je creatie upload je persoonlijke teksten en foto’s. De creatie kun je online met anderen delen of laten printen. Wij gebruiken de teksten en foto’s niet voor andere doeleinden. Wij bewaren de creatie standaard 1 jaar nadat je bent begonnen. Je kunt deze bewaartermijn zelf aanpassen. Je kunt de creatie ook op elk gewenst moment zelf verwijderen.

Bestelling

Op het moment dat je overgaat tot bestellen vragen we om je adresgegevens en je telefoonnummer. We gebruiken dit om je bestelling af te handelen en je te informeren over je bestelling. Het telefoonnummer gebruiken we alleen wanneer we op korte termijn contact met je willen hebben over je bestelling. We delen de bestelgegevens ook met voor het proces benodigde andere partijen zoals de drukkerij, de betaalprovider en de postdienst.

Nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief met je e-mailadres. We kunnen je dan e-mails sturen met tips, klantervaringen en ons laatste nieuws. We beheren de mailinglijst zelf. Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun je je ook eenvoudig weer afmelden door de afmeldlink onderaan de e-mail te gebruiken.

Servicebericht

Je e-mailadres gebruiken we ook om je serviceberichten te sturen. Je krijgt van ons een e-mail om je account te bevestigen en een drietal e-mails omtrent de bewaartermijn van je creatie. Deze laatste sturen we drie maanden voor de verwijderdatum van het creatie, één maand voor de verwijderdatum en nadat we je creatie hebben verwijderd. Ook kan het voorkomen dat we een mail versturen met noodzakelijke informatie over onze dienst. Bijvoorbeeld als we onze algemene voorwaarden hebben aangepast. Voor deze serviceberichten is het niet mogelijk om je uit te schrijven.

Klantenservice

Bij vragen of klachten kun je contact met ons opnemen via de mail. Hierbij kunnen we gegevens vragen zoals je naam of ordernummer. Deze gebruiken we om je goed te kunnen helpen.

Marktonderzoek

Voor het verbeteren van onze website en ons platform maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Ter bescherming van je privacy zijn de laatste 3 cijfers van je ip-adres gemaskeerd waardoor de data is geanonimiseerd. Ook delen wij de gegevens niet met Google en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de cookies van Google Analytics. Dit hebben wij vastgelegd in een verwerkersovereenkomst met Google.

Vragenlijst

Nadat je een bestelling hebt geplaatst, vragen wij je om in te vullen wat voor een type creatie je hebt gemaakt. Bijvoorbeeld als een cadeau of voor school. Je bent niet verplicht deze informatie met ons te delen. Als je de informatie wel deelt, gebruiken wij dit om onze marketing en service beter af te stemmen. Als wij bijvoorbeeld merken dat er veel huwelijkscreaties worden gemaakt, kunnen wij meer specifieke sjablonen toevoegen voor huwelijken.

Chief maker en makers
Met Jilster kun je met meer mensen samenwerken. Dit heeft consequenties. Degene die het creatie start is de chief maker en is verantwoordelijk voor de inhoud van de creatie. De chief maker kan makers uitnodigen om één of meer pagina’s te vullen, de creatie bestellen, een link aanmaken naar de online creatie en/of de creatie verwijderen. De chief maker kan een maker ook co-chief maker maken. Een co-chief maker kan alles wat een chief maker kan behalve de creatie verwijderen. De chief maker kan kiezen of de makers alleen hun eigen pagina of alle pagina’s kunnen bekijken.

Makers die meewerken aan een creatie moeten zich ervan bewust zijn dat ze de verantwoordelijkheid voor de inhoud mede in handen leggen van de chief maker. Tijdens het werken aan de creatie kan de maker de eigen inhoud van het canvas aanpassen of foto’s of teksten verwijderen. Nadat het canvas is ‘ingeleverd’ kan de maker vragen aan de chief maker om het canvas weer vrij te geven zodat er desgewenst aanpassingen gedaan kunnen worden. Mochten er vragen of problemen zijn dan kan er uiteraard altijd contact met de klantenservice worden opgenomen.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van 2 verschillende typen cookies: functionele en analytische cookies. Wij plaatsen geen tracking cookies. De functionele cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat iemand in Nederland de Nederlandse website ziet en iemand in Duitsland de Duitse website. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies. Hiermee analyseren we bijvoorbeeld het aantal bezoekers op onze website, wat de populaire pagina’s zijn en welke pagina’s we moeten verbeteren.

Social media
Op onze website staan buttons waarmee je artikelen of je creatie kan delen via social media zoals facebook of pinterest. Alleen indien je op deze buttons klikt wordt contact gemaakt met de social media site. In dit geval is het privacybeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wij sturen geen gegevens door naar deze social media bedrijven.

Toegang van derden
Sommige persoonsgegevens delen wij met derden zoals leveranciers, de betaalprovider en de postdienst. Dit doen we alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de afhandeling van de bestelling. Wij verwachten van de bedrijven met wie wij informatie delen dat ze even zorgvuldig met jouw informatie omgaan als dat wij dat doen. Daarom hebben wij met al deze bedrijven een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin is vastgelegd dat zij volgens onze standaarden met de gegevens omgaan.

Privacyrechten
Als gebruiker heb je verschillende rechten die wettelijk zijn vastgelegd:

  • Recht op inzage: je kunt onder je account zien welke persoonsgegevens wij over je hebben (zoals accountgegevens, bestellingen, creaties)
  • Recht op rectificatie en aanvulling: je kunt zelf onder je account je persoonsgegevens wijzigen of aanvullen. De inhoud van de creatie kun je zelf aanpassen. Als maker overleg je hiervoor in eerste instantie met je chief maker.
  • Recht op dataportabiliteit: in bepaalde situaties kun je ons vragen om de persoonsgegevens die we over je hebben door te sturen naar een derde partij.
  • Recht op vergetelheid: je kunt als chief maker zelf je creatie verwijderen en ons vragen om je account te verwijderen. Als maker kun je aan je chief maker vragen om je bijdrage te verwijderen of je opnieuw toegang te geven tot de creatie zodat je dit zelf kunt doen. Ook kun je ons vragen om je account te verwijderen.
  • Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties kun je ons vragen op een beperkt gebruik van je gegevens.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: wanneer we je gegevens verwerken op grond van een algemeen of gerechtvaardigd belang kun je hier bezwaar tegen maken.
  • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: wij hebben altijd een menselijke blik bij besluiten en maken geen gebruik van profilering.

Mocht je een vraag hebben over een van bovenstaande privacyrechten dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar support@jilster.app. Wij zullen dan in ieder geval binnen 30 dagen antwoorden.

Beveiliging
We vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat sommige creaties veel persoonlijke informatie kunnen bevatten. Onze website is beveiligd en we hebben een SSL-certificaat. Ook zorgen we ervoor dat de software die wij gebruiken up-to date is. We zullen nooit de creaties publiceren of openbaar maken. De chief maker heeft echter wel de mogelijkheid om de creatie online te delen. Dit is de keuze en verantwoordelijkheid van de chief maker. Als je dit als maker niet wilt, kun je dit aangeven bij je eigen chief maker. Mochten er problemen zijn dan kun je contact met ons opnemen via de klantenservice. Wij zullen nooit zomaar in je creatie kijken. Dit doen wij alleen als er een vraag of aanleiding voor is. Mochten wij echter signalen krijgen van gegevens of inhoud waarvan het gebruik mogelijk strafbaar is of die mogelijk samenhangt met een (vermoedelijk) gepleegd strafbaar feit, dan behouden we ons nadrukkelijk het recht voor om bij bevoegde autoriteiten aangifte te doen of melding te maken.

Bewaren
Als je een creatie hebt besteld bewaren we de factuurgegevens 7 jaar voor onze financiële administratie. De inhoud van een creatie bewaren we 1 jaar na de aanmaakdatum. Deze verwijderdatum kan de chief maker zelf altijd online aanpassen en verlengen. De chief maker kan de creatie ook zelf verwijderen op elk gewenst moment. De creatie is dan definitief weg. Als je meegewerkt hebt aan een creatie als maker of als co-chief maker kun je aan de betreffende chief maker vragen je bijdrage (canvas) of de gehele creatie te verwijderen. Ook is het mogelijk om ons te vragen je account te verwijderen.

Updates
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken door een update op de Jilster-website te plaatsen. Door gebruik te blijven maken van onze diensten stem je in met de bijgewerkte privacyverklaring op een voorlopige basis.

Autoriteit Persoonsgegevens
We zetten ons graag in om samen met jou te zoeken naar een goede oplossing in het geval van een probleem met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je echter vinden dat wij je hier niet goed mee kunnen helpen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De algemene voorwaarden die na registratie op onze website van toepassing zijn kun je hier vinden.