Voorwoord

Wat is een redactioneel artikel en hoe schrijf je dit

Een editorial

Elk goed tijdschrift bevat een editorial. De editorial is het voorwoord dat de uitgever of hoofdredacteur van een tijdschrift formuleert en wat aan elk nummer voorafgaat. Een zelfontworpen trouw- of verjaardagstijdschrift heeft er ook een. Maar hoe schrijf je eigenlijk een editorial?

Wat is een editorial?

Een editorial wordt gewoonlijk op de eerste pagina's van een tijdschrift geplaatst, in de buurt van de inhoudsopgave of de masthead. Het is een zeer persoonlijk gekleurde tekst. Het is de enige plaats in een tijdschrift waar iemand van de redactie rechtstreeks tot de lezers kan spreken en hun iets kan "vertellen". Het is dus ook een mooie communicatiemogelijkheid voor de redactie. Naast het hoofdartikel staat altijd een foto van de hoofdredacteur of de uitgever. Vaak is het een foto die uit het midden van het leven lijkt te komen, in plaats van een serieuze foto die doet denken aan een sollicitatiefoto. Het past bij het persoonlijke tintje en de toon van het voorwoord.

Wat staat er in een editorial?

De inhoud van een editorial is altijd zeer persoonlijk gekleurd. Het kunnen kleine anekdotes zijn die verband houden met de inhoud van het nummer of een mening van de hoofdredacteur of de uitgever over een bepaald onderwerp. Dit houdt natuurlijk ook verband met de inhoud van het tijdschrift. Aan het eind van de editorial mag een persoonlijke groet niet ontbreken, waardoor je zin krijgt om het nummer door te bladeren en de bijbehorende artikelen te lezen.

Hoe schrijf je een editorial?

Een persoonlijk voorwoord, een editorial, is ook goed om op te nemen in het trouwtijdschrift die je voor je broer en zijn vrouw ontwerpt, in het verjaardagstijdschrift voor je moeder of het afscheidstijdschrift voor je favoriete collega. Hier heb je de mogelijkheid om de ontvanger rechtstreeks aan te spreken. Je kunt een paar persoonlijke woorden schrijven over de gelegenheid en verwijzen naar jullie gedeelde geschiedenis, bijvoorbeeld kort zinspelen op gedeelde ervaringen. In een trouwtijdschrift zou je bijvoorbeeld kunnen vertellen hoe je je de eerste keer herinnert dat jij de partner van jouw vriendin ontmoette. Er is ook een goede plaats voor persoonlijke felicitaties. Zorg ervoor dat je een mooie foto van jezelf bijsluit. Je kunt ook een editorial schrijven vanuit het perspectief van de hele redactie. In dat geval zou het natuurlijk mooi zijn als iedereen op de foto staat of als veel kleine foto's van de redactieleden worden samengevoegd tot een collage.