Verhalen - Religie

Image

Een lesboekje met de belangrijkste verhalen over Jezus, zoals die in de Bijbel staan, was de leidraad voor het maken van een glossy. Dit boekje werd gebruikt in de godsdienstles. In een aantal lessen hebben we de inhoud behandeld. De tweedejaars leerlingen havo en gymnasium verdiepten zich in de verschillende verhalen over Jezus en maakten hierover opdrachten uit het lesboekje. De opdracht was dat ongeveer de helft van de glossy uit afbeeldingen moest bestaan. De leerlingen zochten zelf de afbeeldingen bij de verhalen.

  • Richtje