Betoog schrijven

Tips met overtuigingskracht

Wil je als leerling graag aan de slag met het maken van je eigen tijdschrift? Heb je al gedacht aan het schrijven van een betoog? Of ben je een docent en op zoek naar aanvullend lesmateriaal of een nieuwe lesaanpak? In een betoog kun je jouw mening over iets geven. In dit artikel vind je een aantal tips die je kunnen helpen bij het schrijven van een betogende tekst.

Als je een tijdschrift wilt gaan maken, kun je ervoor kiezen om een artikel te schrijven waarin je jouw mening over iets geeft. Dat kun je niet alleen doen door middel van een column, of ingezonden brief, maar ook door het schrijven van een betoog.

In een betoog of opiniestuk verdedigt de schrijver zijn standpunt met behulp van argumenten.

Vaak stelt hij een bepaald maatschappelijk of politiek probleem vast en kan hierbij kritisch uit de hoek komen. Je mag (bijna) alles zeggen in een betoog, dat maakt het schrijven van een betoog juist zo leuk.

Persvrijheid niet vanzelfsprekend

In Nederland is er niet altijd sprake geweest van persvrijheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) werd er door Adolf Hitler een strenge censuur ingevoerd op kranten, tijdschriften, radio en televisie. Journalisten mochten niet zomaar hun mening verkondigen aan het publiek. De informatie werd zodanig bewerkt dat deze binnen het regime van de nazipolitiek paste. Hierdoor werd de informatie zeer eenzijdig en daardoor onbetrouwbaar.

Tegenwoordig mag iedereen zeggen en schrijven wat hij wil. In kranten en tijdschriften, maar ook via radio, televisie, internet en social media. De overheid mag geen censuur uitoefenen en dus geen informatie tegenhouden of verbieden. Een voordeel hiervan is dat je een vraagstuk of probleem van alle kanten kunt bekijken en op basis daarvan je mening kunt vormen.

Wees kritisch

Op school word je opgeleid tot een kritische en actieve volwassene. Je leert informatie te doorgronden, meningen van feiten te onderscheiden en jezelf of een ander kritische vragen te stellen, zoals: Welke informatie gebruik ik voor mijn verslaglegging en wat vind ik van hetgeen dat ik zojuist gelezen heb? Klopt dit? Waarom wel of waarom niet?

Wist je dat er op Wikipedia.nl regelmatig foutjes worden ontdekt? Haal je informatie dus niet alleen van Wikipedia, maar kijk ook op andere websites.

Ga er niet direct vanuit dat iets klopt, omdat het door een bepaald persoon is geschreven of op een bepaalde site is gepubliceerd.

Kop, romp en staart

Oké, je hebt een onderwerp in gedachten en je wilt gaan beginnen met het schrijven van je betoog. Leuk! Wist je dat een betoog altijd een kop, romp en staart, oftewel een inleiding, kern en slot heeft?

De inleiding
De inleiding moet de aandacht trekken en het onderwerp van je tekst introduceren. Denk ook aan afbeeldingen die de aandacht naar het onderwerp van je betoog trekken.
De kern;
In de kern ga je dieper in op het onderwerp. Je onderbouwt je standpunt met argumenten. Geef voorbeelden en zorg dat je argumenten gebaseerd zijn op feiten. Hiermee wordt je standpunt veel geloofwaardiger en krachtiger. Argumenten als ‘daarom’ of ‘omdat hij dat zegt’ zijn geen goede argumenten en ontzettend makkelijk te weerleggen. Benadruk de argumenten die jouw standpunt versterken, maar denk ook aan mogelijke tegenargumenten. Bedenk wat tegenargumenten kunnen zijn en behandel ze in je betoog. Door ze vervolgens te ontkrachten versterk je je betoog.

Het slot
In het slot kan je een samenvatting, conclusie of vooruitblik geven. Vergeet niet om je betoog af te sluiten met een pakkende uitsmijter. Let er wel op dat je je betoog niet te abrupt eindigt. De lezer moet het gevoel krijgen dat het onderwerp in het slot mooi wordt afgerond. Een pakkende uitsmijter is bijvoorbeeld een manier daarvoor.

De vormgeving

Hoe kun je ervoor zorgen dat je betoog er ook leuk uit komt te zien in je tijdschrift? Zie hier een voorbeeld van een aantal jongens die het tijdschrift ‘AlphaMale’ hebben gemaakt. Zij proberen met 6 argumenten hun lezer ervan te overtuigen waarom hij op vakantie moet gaan.

Ze hebben ieder argument in een apart kader of vierkant gezet. Dat is heel slim, omdat de argumenten apart van elkaar goed opvallen en de tekst wordt hierdoor gestructureerd.

Ook hebben zij gekozen voor kleuren die passen bij de stijl van het tijdschrift en die hun tijdschrift een stoere en mannelijke uitstraling geven.