Schoolkrant artikel

Tekstsoorten voor je schoolkrant

Een schoolkrant is een project en gelegenheid voor alle leerlingen om iets nieuws te leren. Daarbij hoort ook dat je verschillende soorten teksten leert kennen en meteen uitprobeert. Er komen veel vragen op. Hoe schrijf ik een verslag? Wat is een nieuwsbericht? Hoe houd ik een interview? We hebben een kleine lijst gemaakt van tekstsoorten in de schoolkrant.

Verschillende soorten teksten

Als je een idee hebt waar je over wilt schrijven, onderzoek je eerst alle feiten. Uit de verzamelde informatie formuleer je vervolgens je artikel. Er zijn verschillende soorten teksten waaruit je kunt kiezen. Welke je kiest, hangt af van wat je met je tekst wilt bereiken en hoeveel materiaal je hebt. Wij lichten de 6 belangrijkste tekstsoorten toe:

1: Nieuwsbericht
Dit bericht informeert kort en bondig over de belangrijkste feiten van een gebeurtenis. Je beantwoordt er eigenlijk alleen de vier W-vragen en de H-vraag: Wie? Wat? Wanneer? Waar? Hoe? Waarom? Een boodschap wordt neutraal geformuleerd. Dat wil zeggen dat je in de boodschap niet zegt wat je zelf van de gebeurtenis vindt. Een voorbeeld uit het dagelijkse schoolleven: het volleybalteam van jouw school heeft afgelopen weekend meegedaan aan de stadskampioenschappen en is tweede geworden. Dit is precies de informatie die een kort bericht hierover zou bevatten.

2: Interview
In een interview geef je een gesprek weer dat je met een persoon hebt gehad over een bepaald onderwerp. Wat deze persoon te zeggen heeft, is interessant omdat hij of zij bijvoorbeeld de oorzaak of het slachtoffer is van een probleem. Stel je voor dat de directeur van je school besluit om de grote pauze met vijf minuten in te korten. Dan is het spannend om erachter te komen waarom hij dit doet. Maar dan wil je ook weten wat de betrokkenen - in dit geval leerlingen en docenten - ervan vinden. Daarom kun je met beide partijen een interview houden om hun beider standpunten uiteen te zetten. Vaak is ook een derde persoon interessant: de deskundige. Hij of zij kan je in een interview achtergronden en contexten uitleggen. Voorbeeld: Het busrooster is veranderd. De bussen met de leerlingen komen nu 's ochtends vijf minuten later bij de school aan, zodat de eerste les pas vijf minuten later kan beginnen. Een medewerker van de busmaatschappij kan je in een interview uitleggen waarom het busrooster is gewijzigd. Voorbereiding is belangrijk voor een goed interview. Denk na over welke onderwerpen je meer te weten wilt komen. Je kunt al een paar vragen bedenken om te stellen. Maar let op: je gesprekspartner zal waarschijnlijk niet op al je vragen een antwoord hebben. Wees voorbereid om tijdens het gesprek vervolgvragen te stellen om te weten te komen wat je gesprekspartner precies bedoelt. Soms zal de interviewer vragen beantwoorden die jij nog niet gesteld hebt. Natuurlijk moet je die later niet opnieuw stellen. Het beste is om het interview op te nemen met je smartphone. Dan hoef je geen aantekeningen te maken en kun je je volledig concentreren op je gesprekspartner. Vraag hem of haar wel op voorhand toestemming om het interview op te nemen. Je kunt het opgenomen interview later transcriberen (opschrijven). Indien nodig kun je de individuele antwoorden samenvatten of inkorten zodat ze gemakkelijker te lezen en te begrijpen zijn. Zorg er echter voor dat je de betekenis van de uitspraken niet verandert. Het is het beste om de getranscribeerde versie van het interview aan je geïnterviewde te laten zien en zijn of haar toestemming te krijgen voordat je het publiceert.

3: Een reportage
In een reportage vertelt de schrijver over een gebeurtenis die hij of zij heeft meegemaakt of over een onderwerp dat hem of haar bezighoudt. Je kunt vertellen hoe je een gebeurtenis hebt beleefd, wat je ervan vindt, en wat anderen ervan vinden. Of je kunt een interessante persoon een dag vergezellen en dan een verslag schrijven over wat die persoon doet, denkt en voelt. Het doel van een verslag is de lezer het gevoel te geven dat hij of zij erbij was. Je kunt dit bereiken door de situatie in detail te beschrijven. Stel jezelf vragen als: Wat heb je meegemaakt? Wie deed wat? Wat was de rol van de betrokkenen? Hoe voelde je je erbij? Hoe was de sfeer?
Wat melden andere betrokkenen? Om al deze vragen te kunnen beantwoorden, is een verslag meestal lang en gedetailleerd. Het beslaat vaak meerdere bladzijden in een tijdschrift en bevat veel foto's. Een reportage werpt meestal een blik achter de schermen. Voor je schoolkrant kun je bijvoorbeeld een reportage schrijven over belangrijke schoolevenementen, zoals het schoolconcert of het eindexamenbal, waarbij je een dag meegaat met de deelnemers.

4: Reageer
Als een onderwerp je raakt en je wilt je eigen mening duidelijk maken, schrijf dan een commentaar. Het is belangrijk dat je je persoonlijke mening onderbouwt met feiten en argumenten. Dat wil zeggen dat je bewijst waarom je deze mening bent toegedaan. Laten we het voorbeeld van het inkorten van de pauze met vijf minuten nog eens nemen. Als je in je commentaar schrijft dat je de beslissing van de directeur dom vindt omdat je dan minder tijd hebt om te spelen, is dat niet erg overtuigend. Maar als uit een studie blijkt dat leerlingen beter leren als ze langere pauzes hebben, kun je je mening goed onderbouwen. Je kunt een commentaar schrijven op alles wat je beweegt. Meestal schrijf je het echter als iets je kwaad maakt. Tussen haakjes: Als je regelmatig een commentaar in de schoolkrant publiceert over allerlei onderwerpen, heet dat een column. Je bent dan columnist.

5: Voorbeschouwing
In een preview presenteer je bijvoorbeeld welke films er dit jaar uitkomen of welke boeken er worden uitgegeven. Ook als je aan het begin van het schooljaar een overzicht maakt van alle belangrijke schooldata, is dat een preview. Als je een voorbeschouwing schrijft, is het vooral belangrijk dat je het kort en bondig houdt. Zo wek je de nieuwsgierigheid van je lezers, zodat ze haast niet kunnen wachten op het boek, de film of het volgende nummer van je schoolkrant.

6: Recensie
Wanneer de langverwachte film of het nieuwe boek in je favoriete serie eindelijk uitkomt, schrijf je een recensie. Daarin leg je uit of je het boek of de film aan je lezers zou aanraden. Leg ook uit waarom je denkt dat het goed of juist niet goed is.