Tips voor een prettige tekst opmaak in jouw tijdschrift

De eerste indruk is vaak bepalend bij een eerste ontmoeting. Dat weet iedereen. In één of twee seconden vormen we ons een beeld van de ander en op grond daarvan beslissen we of hij of zij ‘de moeite waard’ is. Niet alleen beoordelen we elkaar op die manier. Ook teksten die we op websites en in boeken, kranten en tijdschriften tegenkomen, onderscheiden we op die manier van elkaar. Vinden we het er mooi uitzien, zijn we sneller geneigd om verder te lezen. Dus als je wilt dat je verhaal gelezen wordt, besteed dan extra aandacht aan de opmaak.

“Please do judge a book on it’s cover”

Kijk eens goed naar de onderstaande voorbeelden. Welk van de twee reisverslagen nodigt meer uit tot lezen? Hoe komt dat, denk je? Dit komt waarschijnlijk door de manier waarop de tekst is vormgegeven. De tekst op de pagina met het blauwe vinkje is beter leesbaar, omdat deze op een witte achtergrond is geplaatst en verdeeld is in kolommen. Ook de foto komt hier beter tot zijn recht omdat deze niet over de hele pagina is uitgesmeerd.

tekst-opmaak-tijdschrift-vb1.jpg

Kortom, door te kiezen voor een rustige achtergrond waar je de tekst op plaatst en gebruik te maken van tekstkolommen, kan je de leesbaarheid van je artikel bevorderen. Maar zo zijn er nog meer handige tips die je kunt toepassen. Lees maar!

1. Ga liever voor een rustig lettertype
Kies een rustig lettertype voor de platte tekst, bijvoorbeeld Times New Roman, Garamond of Georgia. Laat de titel en tussenkoppen van je verhaal in het oog springen door deze een ander spannender lettertype te geven, dik te drukken, te cursiveren of kleurtje te geven.

Let op de lettergrootte van je tekst
Wist je dat de gemiddelde lettergrootte voor de tekst in een tijdschrift 10 pt. is? Wil je dat jouw rubriek lijkt op die uit een echt tijdschrift? Houd dan deze lettergrootte aan voor de teksten in je tijdschrift. Door met de lettergrootte van titels, tussenkoppen, citaten, enzovoorts te variëren, creëer je een speels effect.

Verdeel de tekst in alinea’s met tussenkoppen
Verdeel de tekst in alinea’s en houd voldoende witruimte tussen de alinea’s. Dit leest prettiger en ziet er mooier uit op de pagina. Vermijd ook te lange of ingewikkelde zinnen. Hiermee voorkom je dat de lezer vroegtijdig afhaakt.

Maak gebruik van tekstkaders
In een kader kun je extra achtergrondinformatie kwijt of gegevens die niet in de lijn van je artikel passen, zoals feiten en cijfers, het curriculum van een geïnterviewde of een specifieke casus van je onderwerp. Het gebruik van een kader houdt de structuur van je artikel eenvoudig en overzichtelijk; bovendien maakt een kader het totaalbeeld van de pagina aantrekkelijk omdat het zich leent voor variatie in de opmaak.